Zones de vol

La Serra de Tramuntana, com a paratge natural protegit, necessita autorització escrita per part de la Conselleria de Medi Ambient per a la realització d’algunes activitats esportives, entre les quals es trova el vol lliure (parapent, ala delta i paramotor).

Per tal de complir amb la normativa vigent, s’haurà de demanar la corresponent autorització seguint les indicacions d'”Autoritzacions” a la web de la Conselleria.

Principals llocs de vol a Mallorca

Mallorca és sens dubte un gran lloc per al vol lliure, amb moltes possibilitats, on no resulta fàcil aconseguir llargues distàncies ni alçades, però l’espectacle del paisatge ho compensa.
Els enlairaments, solen ser petits i pedregosos, fent dificil enlairar-se sense vent i generalment requerint dominar la tècnica de l’inflat de cara.